Home

“Verandering volgt een doel”
“Transitie gaat over mensen op weg naar het doel in het persoonlijke leven, in organisaties en in landen”

Transition Coaches (TSC1996) is de plaats waar Rita Anne de Caluwé- Sharpe een aantal activitieiten ontwikkelt en onderhoudt. Op Aruba geboren en getogen vertrok zij in 1965 voor studie naar Nederland, waar zij inmiddels meer dan 50 jaar leeft, werkt en nog altijd studeert. Deze eerste ingrijpende verandering en bijbehorende transitie zal een belangrijke stempel blijven drukken op haar werkzame leven.


Het begeleiden van mensen in haar specialistische praktijk voor psychotherapie, het adviseren bij transitieprocessen in organisaties, evenals onderwijs en training. Langjarige ervaring op deze verschillende terreinen is de inspiratie bron voor haar jongste aanbod: Een eendaagse masterclass voor overheden, voor grote en kleinere organisaties. Voor professionals onderweg naar vernieuwing.

Rita de Caluwé-Sharpe is niet praktiserend klinisch psycholoog, analytisch geschoold psychotherapeut en groepspsychotherapeut met ruim 30 jaar werkervaring. Aan de basis van haar werk met meerdere specialisaties al psychotherapeut ligt een langjarig denkproces over succesvolle levenstransities en geluk. Meer dan 30 jaar ervaring in het veld van klinische psychologie en psychotherapie bekrachtigt deze waarheid.

Haar praktijk voor psychotherapie is de plaats waar zij in contact komt met de zielepijn van de wereld verspreid over inmiddels meer dan 50 nationaliteiten. Hoewel verhalen verschillen, blijkt de pijn blijkt overal dezelfde. In het maken van de verbinding met achterstallig onderhoud voor wat betreft biologisch bepaalde transitiemomenten van kindertijd tot ouderdom, ligt voor haar een belangrijke sleutel tot herstel.

Zij is lid van I.S.P.S.O (International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations)