Masterclass

Transition Coaches biedt een eendaagse masterclass als krachtige gids door de wereld van transities.

Omdat het welslagen van transities representatief zullen blijven voor het vermogen tot psychologische aanpassing op weg naar autonomie en blijvende veerkracht door het leven heen.

In een eendaagse masterclass leert u aan de hand van ingebrachte materiaal transitiefenomenen te herkennen en te managen.

U maakt kennis met de negatieve krachten in Endings, u leert niet alleen te overleven in de soms uitzichtloze Neutral Zone, maar ook de kansen te zien, en u ontdekt de waarde van het collectieve brein op weg naar New Beginnings.

“Het psycho-dynamisch kader zal hierbij maatgevend zijn.”
Het overigens blijft verbazen hoe anno 2016 de woorden transitie en verandering als onderling verwisselbaar gebruikt blijven worden.

Het tegendeel is waar.  Transitie is en blijft  juist het gevaarlijke deel van iedere verandering.